Bez kategorii

ASF jak grzyby po deszczu

Wysyp ASF na Litwie przypomina sezon na grzyby. Informacja na stronie OIE z dnia 21 września mówi o  ogółem 20 ogniskach, które wystąpiły na Litwie w dniach od 12 lipca do 14 września br. http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI

Patrząc na mapę Litwy ( tylko w zakresie aktualnych ognisk, pomijając przypadki dzików) można powiedzieć, że wygląda to jak wysyp grzybów na polanie i dotyczy małych gospodarstw, ale również takiego, w którym było ponad 23tys sztuk.

Oczywiście należy brać pod uwagę zagrożenie Polski ponieważ niektóre ogniska znajdują się niedaleko polskiej granicy.

Uwzględniając przemieszczanie ludzi i towarów bez kontroli granicznej zagrożenie, które w Polsce jest niemałe, wzrasta. Obecnie w Polsce odnotowano 98 ognisk ( 75 w tym roku), a ostatnia informacja GIW  z 21. 09. 2017 podnosi liczbę przypadków u dzików do 491. Jeżeli dodamy do tego kolejne przypadki ASF u dzików w Czechach niedaleko od południowej granicy Polski, to można powiedzieć, że poza problemem wewnętrznym możemy mieć również ekspansję ASF od sąsiadów, jak to ma miejsce przypadku Ukrainy ( Mołdawia, Rumunia).

ASF atakuje, ale w diagnostyce stagnacja, laboratoria poniosły i ponoszą koszty zainwestowane w sprzęt, akredytację, badania biegłości, szkolenia ludzi i dalej  ,, stoją z bronią u nogi” ponieważ komuś brakuje odwagi, chęci, albo nie wiadomo czego do podjęcia decyzji o tzw. dywersyfikacji. Pachnie to już niegospodarnością.