Bez kategorii

Choroby zakaźne ludzi w tym zoonozy, nowe rozdanie.

W dniu 06.07 2018r w Dzienniku Urzędowym L  170, str.1 została opublikowana

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/945 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych problemów zdrowotnych, które mają być objęte nadzorem epidemiologicznym, a także odpowiednich definicji przypadków.

Decyzja określa i precyzuje kryteria kliniczne, laboratoryjne, epidemiologiczne. Klasyfikuje przypadki jako możliwy, prawdopodobny, potwierdzony,

Wydany akt nawiązuje do zagrożeń transgranicznych związanych z chorobami zakaźnymi. Nic dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę przemieszczanie się ludzi i wektorów (komary, kleszcze, muchy, gryzonie itp., itd).

Jak wiemy dawne choroby tzw. egzotyczne są już rodzime np. ASF, ale pojawiają się kolejne np. denga, chikungunya, neuroborelioza i inne.

Decyzja dotyczy chorób zakaźnych występujących u ludzi, ale prawie połowa z nich to choroby odzwierzęce wśród nich wymieniane są takie znane jak wąglik, gruźlica, bruceloza ( co ciekawe nie Br., abortus bovis czy melitensis, ale Brucella spp), bąblowica, wścieklizna, również grypa A H5N1, SARS, czy wspomniana  wyżej chikungunya wywołana przez wirus, którego rezerwuarem są małpy a przywlekły ją do Europy komary bytujące w zakamarkach starych opon.

Biorąc pod uwagę zadania weterynarii sądzę, że zapoznanie się z regulacjami decyzji 2018/945 może nie tylko poszerzyć wiedzę, ale uświadomić rolę, znaczenie i odpowiedzialność lekarzy weterynarii w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia publicznego.