Choroby Zakaźne

Choroby zakaźne w tym zoonozy we wrześniu 2018r

Słuchając dyskusji na temat obowiązku szczepień należy spojrzeć na mapę świata i zastanowić się co się dzieje z chorobami zakaźnymi. Mam na myśli choroby zwierząt, ale należy pamiętać, że są wśród nich są zoonozy stanowiące poważne zagrożenie dla ludzi.

Występowanie chorób zakaźnych, w tym również tych o poważnym znaczeniu gospodarczym opisałem już wcześniej. Obecnie podsumuję tylko wrzesień,  w którym zgłoszono wiele groźnych chorób zakaźnych, w tym odzwierzęcych.

Poniżej wykaz najważniejszych:

ASF ( afrykański pomór świń) – Mołdawia, Belgia, Chiny, Rosja, Łotwa, Polska, Węgry, Rumunia, Ukraina, Czad

HPAI  ( grypa ptaków o wysokiej zjadliwości)– Rosja, Bułgaria, Chiny, Wietnam, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, RPA

LPAI (grypa ptaków o niskiej zjadliwości) – USA, Tajwan

ND (Newcastle disease – rzekomy pomór drobiu) – USA

West Nil Fever (gorączka zachodniego Nilu)– Grecja, Francja, Niemcy, Słowenia, Chorwacja

CSF (klasyczny pomór świń) – Japonia

Wścieklizna – Malezja, Egipt

Pryszczyca – Chiny, Izrael, Algieria, Gwinea Bissau, Zimbabwe, Malawi,

Piroplazmoza – Chorwacja, Zimbabwe

Ospa owiec i kóz – Rosja, Bułgaria, Sierra Leone

Bruceloza – Austria

Grypa koni – Kolumbia

Wąglik – Włochy, Kazachstan

Choroba guzowatej skóry- Rosja

Bluetongue ( choroba niebieskiego języka) – Szwajcaria

Gorączka Doliny Rift – Kenia , Uganda

Ciekawe, że wśród nich są choroby do niedawna uznawane w Europie za egzotyczne ( pomijam ASF) np. Gorączka Zachodniego Nilu ( West Nil Fever).

Choroba wirusowa, przenoszona przez owady krwiopijne występowała według dawnych publikacji w Afryce, na Borneo, Indiach, Izraelu, obecnie jest już koło naszych granic. Co ciekawe diagnozowano ją nie tylko u ptaków  takich jak jastrzębie, ale także u koni i psów. Przebieg choroby u ludzi ma najczęściej charakter grypopodobny, ale może również powodować zapalenie mózgu. Według mediów są już przypadki śmiertelne.

Widać więc, że czynniki zakaźne nie znają granic o czym świadczy wydana: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/945 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych problemów zdrowotnych, które mają być objęte nadzorem epidemiologicznym, a także odpowiednich definicji przypadków.

Wymienia ona szereg zoonoz w tym brucelozę, wściekliznę, bąblowicę, grypę A H5N1, SARS, neuroborelioza czy chikungunya wywołana przez wirus, którego rezerwuarem są małpy a znalazł się w Europie wraz z komarami bytującymi w zakamarkach importowanych opon.

Biorąc pod uwagę to, że w przyrodzie nie ma pustki, należy się zastanowić co jest ważniejsze zdrowie większości czy też ewentualne powikłania odsetka populacji. W weterynarii życzono by sobie w niektórych sytuacjach wprowadzenie szczepień, ale z różnych względów np. diagnostycznych czy prawnych jest to niemożliwe.