Choroby Zakaźne

Choroby zakaźne zwierząt na Świecie w 2017r

Obserwując sytuację dotyczącą występowania chorób wywołanych przez czynniki biologiczne można odnieść wrażenie dwubiegunowości.

Z jednej strony mamy powrót do przeszłości, pojawiają się jednostki chorobowe uważane za historyczne, o których przynajmniej w Europie już dawno zapomniano. Z drugiej zaś strony występują wirusy, bakterie, które były znane wąskiej grupie badaczy, ale nie wywoływały chorób o poważnym znaczeniu gospodarczym.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) (http://www.oie.int/)oraz analizy przeprowadzonej przez kolegów z Rosji  (http://www.fsvps.ru/fsvps/news/iac)  na Świecie w 2017r stwierdzono 7771 przypadków chorób zakaźnych w ok. 140 krajach.
Poniżej przedstawiam te najbardziej ,, popularne” i groźne ze względów epidemicznych i ekonomicznych.
Afrykański pomór świń (ASF) wystąpił w 11 krajach dotyczył dzików i świń – Polska 759, Zambia 3, Łotwa 677, Litwa 340, Mołdawia 7, Rumunia 2, Ukraina 150, Czechy 184, Wybrzeżę Kości Słoniowej 2, RPA 3
W Rosji odnotowano ogółem 185 przypadków i co ciekawe 143 u świń domowych i tylko 42 u dzików. Zdecydowanie inaczej jest w Polsce i innych krajach w których ASF występuje.
Grypa ptaków o wysokiej zjadliwości ( HPAI) – zarejestrowano występowanie w 60 krajach.
W Austrii 24, Rosja 35, Bangladesz 7, Belgia 18, Bułgaria 67, Bośnia-Hercegowina 3, Wielka Brytania 30, Węgry, 93, Wietnam 36, Niemcy 194, Hong Kong 2, Grecja 15, Dania 17, Dem. Rep. Kongo 26, Egipt 14, Zimbabwe 1, Izrael 12, Indie 32, Iran 22, Irlandia 9, Hiszpania 12, Włochy 95, Kazachstan 1, Kambodża 3, Kamerun 4, Chiny 30, Kuwejt 1, Laos 5, Litwa 5, Luksemburg 4, Macedonia 2, Malezja 36, Meksyk 1, Birma 12, Nepal 4, Niger 3, Nigeria 47, Holandia 23, Polska 115, Portugalia 1, Cypr 1, Rumunia 130, Arabia Saudyjska 1, Serbia 21, Słowacja 67, Słowenia 21, USA 3, Ukraina 5 Tajwan 201, Togo 1, Uganda 3, Filipiny 4, Finlandia 9, Francja 447, Chorwacja 19, Czechy 72, Szwajcaria 10, Szwecja 31, RPA 107, Korea Płd. 445, Japonia 180.
Grypa ptaków o niskiej zjadliwości ( LPAI) wystąpiła w 10 krajach: Niemcy 4, Dominikana 4, Kambodża 1, Libia 2, Holandia 1, USA 7 Tajwan 11, Francja 32, Chile 3, RPA 3.
Pryszczyca występowała w 21 krajach takich jak: Rosja 5, Chiny 13, Mongolia 29, Korea Płd. 8, Zimbabwe 53, Algieria 4, Botswana 1, Buthan 1, Dem. Rep. Konga 4, Zambia 1, Izrael 4, Jordania 4, Kolumbia 11, Malawi 1, Mozambik 2, Myanmar 1, Namibia 6, Nepal 1, Autonomia Palestyńska 9, Tunezja 2, RPA 8.
Choroba guzowatej skóry  wystąpiła w 4 krajach z tego 3 przypadki dotyczą krajów europejskich i należy zwrócić uwagę, że ta choroba jest traktowana w Rosji bardzo poważnie. Uważa się, że może stanowić większe zagrożenie w aspekcie gospodarczym niż ASF, Rosja 43, Grecja 2a, Macedonia 4, Namibia 324.
Ospa owiec i kóz w 4 krajach została zarejestrowana: Izrael 10, Mongolia 44, Grecja 32, Egipt 4.
Pomór małych przeżuwaczy w 2 krajach Izrael 2, Mongolia 4
Wścieklizna została zgłoszona w 6 krajach: Belize występowanie w tym kraju wścieklizny określono jako dużą liczbę przypadków, Węgry 2, Egipt 14, Kazachstan 65, Malezja 42, Salwador 1.
Choroba niebieskiego języka wystąpiła w 10 krajach ze zdecydowaną dominacją Francji 1522 przypadki, Austria 1, Botswana 2, Grecja 7, Włochy 32, Serbia 287, Turcja 2, Chorwacja 6, Szwajcaria 2, Ekwador 5.
Afrykański pomór koni wystąpił tylko w Swazilandzie i były 2 przypadki.
BSE, które powoli przechodzi do historii pojawiło się w 3 krajach: Hiszpanii 3, Irlandii 1, USA 1.
Gorączka doliny Rift w 2 krajach: Mali 1, Nigeria 1.
 Zaraza płucna bydła czyli zakaźna pleuropneumonia bydła została zarejestrowana w 2 krajach Gambii 1, Zambii 1.
Rzekomy pomór drobiu wystąpił w 9 krajach: Bułgaria 4, Botswana 3, Izrael 64, Namibia 5, Portugalia 2, Rumunia 8, Szwecja 3, Szwajcaria 1, Francja 1.

Wszystkie powyższe choroby zgodnie z  polskim prawem zaliczane są do chorób podlegających obowiązkowi zwalczania.
Poza wymienionymi wystąpiło jeszcze szereg innych wśród nich wąglik, babesioza bydła, bruceloza, paratuberkuloza bydła, trypanosomoza bydła, gruźlica bydła, PRRS świń, scrapie , CAE, choroba krwotoczna królików.
W 2017r pojawiło się szereg chorób zakaźnych koni takich jak piroplazmoza , grypa koni, wschodnie zapalenie mózgu koni, zakaźne zapalenie macicy klaczy,  gorączka zachodniego Nilu i co ciekawe niedokrwistość zakaźna , która dotknęła kilka klubów polo w Niemczech.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że czynniki zakaźne w tym zoonotyczne stanowią obecnie poważne zagrożenie tak dla ludzi jak i zwierząt przy czym mogą decydować o gospodarce krajów szczególnie rolniczo- przemysłowych.