Bezpieczeństwo Żywności

Fipronil niespodzianka w jajach i nie tylko.

Fipronil od prawie 2 miesięcy najbardziej medialny pestycyd. Nie dlatego, że odkryty i rewelacyjny, ale dlatego, że stwierdzono go w jajach i ich produktach pochodnych a także w innych środkach spożywczych. Badania wykazały jego obecność w poziomach dopuszczalnych jak i zdecydowanie je przekraczających. Fachowcy twierdzą, że zagrożenia nie ma, ale …

Pierwsza informacja o stwierdzeniu pestycydu pojawiła się w systemie RASFF ( ostrzeganie o produktach niebezpiecznych) 20 lipca br. (https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchResultList&StartRow=1)

Rozwój sytuacji obrazuje poniższa tabela.

Data zgłoszenia Kraj zgłaszający Kraj pochodzenia Produkt Stwierdzony poziom
20.07.2017 Belgia Jaja i ich produkty 0,0031-1,2 mg/kg ppm
11.08.2017 Luksemburg Holandia Jaja i ich produkty 0,008 mg/kg ppm
22.08.2017 Węgry Węgry Jaja i ich produkty 0,43 mg/kg ppm
22.08.2017 Holandia Polska Jaja i ich produkty 0,048 mg/kg ppm
22.08.2017 Norwegia Niemcy Proszek jajeczny 0,0094 mg/kg ppm
23.08.2017 Belgia Polska Jaja i ich produkty 0,044 mg/kg ppm
24,25,28. 08.2017 Włochy Włochy Jaja i produkty jajeczne, produkty cukiernicze i piekarnicze 0,056

0,017

0,1- 0,127 mg/kg ppm

28.08.2017 Słowacja Niemcy Płynne żółtko, jajecznica 0,57 – 0-012 mg/kg ppm
28.08.2017 Włochy Rumunia Produkty jajeczne 1,20 mg/kg ppm
29, 30,31. 08.2017 Włochy Włochy Jaj i produkty 0,13-0,41-0,81 mg/kg ppm
31.08.2017 Malta Włochy, Malta Jaja i produkty 0,11-0,069 mg/kg ppm
01.09.2017 Włochy Włochy Jaja i produkty 0,19-0,45 mg/kg ppm
01.09.2017 Węgry Rumunia Jaja i produkty 0,82 mg/kg ppm
01.09.2017 Malta Malta Jaja i produkty 0,11-0,21 mg/kg ppm
04.09.2017 Włochy Włochy Jaja i produkty 0,51 mg/kg ppm
05.09.2017 Włochy Włochy Płynne jaja 0,28 mg/kg ppm
06.09.2017 Włochy Rumunia Jaja 0,078- 0,13 mg/kg ppm
06.09. 2017 Węgry Rumunia Jaja 0,019 mg/kg ppm
06.09.2017 Słowacja Czechy, poch. Polska Jaja 0,02 mg/kg ppm
07.09.2017 Włochy Włochy Jaja płynne 0,15 mg/kg ppm
07.09.2017 Węgry Rumunia Mięso drobiowe 0,067 mg/kg ppm
07.09.2017 Niemcy Holandia Jaja i produkty 0,041 mg/kg ppm
07.09.2017 Niemcy Włochy Jaja i produkty 0,07-0,079 mg/kg ppm
08.09.2017 Polska Polska Jaja i produkty 0,014-0,11 – 0,24 mg/kg ppm
08.09.2017 Włochy Włochy Płynne żółtka i inne produkty 0,084 mg/kg ppm
11.09.2017 Włochy Włochy Jaja i produkty 0,026-0,018 mg/kg ppm
11.09.2017 Polska Polska Jaja chłodzone 0,036 – 0,069 mg/kg ppm
12.09.2017 Włochy Włochy Jaja 0,054-0,056
12.09.2017 Włochy Francja Jaja 0,014 mg/kg ppm

 

Analizując dane można zauważyć, że dopuszczalny przepisami poziom fipronilu  – 0,005mg/kg został w wielu przypadkach przekroczony. Fipronil dotychczas nie był objęty obligatoryjnym monitoringiem, dlatego nie było wiadomo, że występuje w żywności i to jak wynika z danych, raczej powszechnie.

Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie przepisy go uwzględnią i będzie poszukiwany w żywności może nie tylko pochodzącej od drobiu.

Szukajcie a znajdziecie – i znaleziono, a czego jeszcze mamy szukać?