Bez kategorii

MOM- Mięso odkostnione mechanicznie.

ROZPORZĄDZENIE 999/2001 Parlamentu i Rady z 22 maja 2001r ustanawiające przepisy w zakresie zapobiegania, zwalczania oraz likwidacji określonych transmisyjnych gąbczastych encefalopatii ( Dz.Urz. Nr L 147, str.1)
oraz
DECYZJA KOMISJI 2008/829/WE z dnia 30 października 2008 r.zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE ustanawiającej status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE