Bezpieczeństwo Żywności

Niebezpieczna wołowina

Wołowina z uśmiercanego bydła zaczyna swoje życie medialne w Europie.

Powstaje pytanie czy mięso i produkty z uśmiercanych zwierząt powinny trafić na rynek i czy stanowią zagrożenie dla konsumentów ?

Biorąc pod uwagę, że zwierzęta nie były zdrowe, a tym samym nie mogły być poddawane ubojowi w celach konsumpcyjnych, mięso oraz produkty pochodne nie mogły być traktowane jako środek spożywczy.

Pozostaje kwestia bezpieczeństwa.

Produkt uznaje się za niebezpieczny jeżeli jest szkodliwy dla zdrowia i nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzany na rynek.

Ocena w zakresie potencjalnego zagrożenie dotyczy nie tylko zanieczyszczeń mikrobiologicznych, fizycznych czy chemicznych w tym pozostałości leków. Niebezpieczeństwo należy również oceniać w aspekcie możliwości natychmiastowych, krótko lub długotrwałych skutków w zakresie kumulowanie toksyczności czy wrażliwości  zdrowotnej np. na alergeny.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności określają, że w celu wyeliminowania zagrożeń należy dokładnie śledzić całą drogę od gospodarstwa do konsumenta, żeby móc na każdym etapie produkcji żywności nie tylko wyeliminować zagrożenie, ale również podjąć działania w celu ochrony konsumenta przed utratą zdrowia.

Monitoring żywności jest prowadzony w zakresie zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju, ale jest działaniem z urzędu i dotyczy zwierząt, i produktów poddawanych ubojom legalnym. W przypadku działań nielegalnych zwierzęta nie tylko nie są poddawane rutynowym badaniom przed i poubojowym a tym bardziej nie prowadzi się badań dodatkowych np. w kierunku pozostałości antybiotyków, hormonów itp. itd.  

Należy jednoznacznie stwierdzić, że za produkt odpowiada wyłącznie producent, a nie jakakolwiek Inspekcja.

Natomiast rolą nadzoru jest dokładne śledzenie całego łańcucha produkcji żywności i podejmowanie działań uniemożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów niebezpiecznych.

W omawianej obecnie informacji mamy do czynienia ewidentnie z produktem niebezpiecznym, chociażby z tego tytułu, że pochodził od chorych zwierząt, które nie mogły być przeznaczone do produkcji żywności. Pozostawiam na  boku ocenę Organów kontrolnych, odniosę się jedynie do ich obowiązku  informowania konsumentów o zagrożeniu.

Produkt taki musi być z rynku wycofany, ale informacja powinna być przekazana wszystkim zainteresowanym a szczególnie konsumentom.

Organy kontrolne mają obowiązek informowania konsumentów o zagrożeniu co wynika z art. 10 rozporządzenia 178/2002r

Można zadać pytanie czy w przypadku nielegalnych ubojów można ustalić pochodzenie produktu.

Jeżeli ktoś ma wiedzę gdzie i jak szukać to nie powinien mieć z tym kłopotów .

Obecnie mamy do czynienia z kolejną aferą, o której informują media a nie właściwe władze.

Zobaczymy jak zareagują partnerzy zagraniczni.