Bezpieczeństwo Żywności

O konopiach w UE

Ostatnio w polskich mediach często się mówi o konopiach w aspekcie medycznym.

UE też się nad konopiami ,, pochyliła” i wydała stosowny przepis czyli: ZALECENIE KOMISJI (UE) 2016/2115 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie monitorowania obecności Δ9-tetrahydrokannabinolu, jego prekursorów oraz innych kannabinoidów w żywności ( Dz. Urz.L 327, str 103).
Z zaleceń wynika, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przygotował opinię naukową dotyczącą  delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC), czyli podstawowego składnika konopi siewnych Cannabis sativa  w mleku i innych rodzajach żywności pochodzenia zwierzęcego.
Ostra dawka referencyjna (ARfD) została określona na poziomie 1 μg Δ9-THC/kg masy ciała.
Należy dodać, że wiedza na temat występowania Δ9-THC w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszy czyli transmisji tego związku na zwierzęta i poprzez ich produkty na ludzi nie jest dokładnie poznana.

Wynika z tego, że w państwach członkowskich należy monitorować obecność Δ9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) oraz Δ9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC), jego niepsychoaktywnych prekursorów – kwasów delta-9- tetrahydrokannabinolowych (2-COOH-Δ9-THC zwanych Δ9-THCA-A i 4-COOH-Δ9-THC zwanych Δ9-THCA-B) i innych kannabinoidów (np. delta-8-tetrahydrokannabinolu (Δ8-THC), kannabinolu (CBN), kannabidiolu (CBD) oraz delta-9-tetrahydrokannabiwarinu (Δ9-THCV) w żywności pochodzenia zwierzęcego.
Dodano równocześnie, że należy udokumentować, że żywność pochodzenia zwierzęcego pochodzi od zwierząt karmionych paszą zawierającą konopie siewne lub materiały paszowe uzyskane z konopi siewnych.

Wymaga to ścisłej współpracy nie tylko z przemysłem spożywczym, ale także z hodowcami zwierząt.
Nie sądzę, żeby ten problem dotyczył Polski, ale należy to brać pod uwagę tym bardziej, że być może ruszy uprawa konopii, a nie wszystko zostanie wykorzystane przez przemysł farmaceutyczny. Informacje na temat wyników powinny być dostarczane regularnie najpóźniej do października 2018 r., do EFSA.
Procedura pobierania próbek powinna być zgodna z regulacjami rozporządzenia Komisji 401/2006, chociaż dotyczy ono mykotoksyn.
W związku z tym jestem ciekawy czy zostanie to uwzględnione w Planie Urzędowej Kontroli Pasz (PUKP), który wymaga nie tylko zmiany ze względów merytorycznych, ale także prawnych.
W wielu przypadkach PUKP przypomina zalecenia próbkobrania do celów badań naukowych, a nie zadań Inspekcji Weterynaryjnej, ale o tym w innym miejscu.