Bezpieczeństwo Żywności

Owoce morza mogą być niebezpieczne.

O tym, że ryba psuje się od głowy wszyscy wiedzą, a to, że owoce morza mogą być niebezpieczne już niewielu.

Zgodnie w informacjami RASSF (system wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych) w październiku 2017r opublikowano dwie informacje dotyczące biotoksyn:

04.10.2017 ukazała się informacja o biotoksynach stwierdzonych w omółkach śródziemnomorskich.

Krajem zgłaszającym i dystrybutorem były Włochy a co ciekawe zakwestionowany produkt trafił również do Polski i Węgier, natomiast 17.10.2017 Belgia przekazał informację o biotoksynie stwierdzonej w małżach, które poza Belgią trafiły do Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Nic więc dziwnego, że badania w tym kierunku są niezbędne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005  w załączniku III określa środki wykonawcze w odniesieniu do uznanych metod badania na obecność biotoksyn morskich obowiązujące do stycznia 2019.

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1980 z dnia 31 października 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do metody wykrywania toksyny paralitycznej (PSP) (Dz. Urz. L 285, str. 8) zmienia te zasady i określa, że od stycznia 2019r, że jeżeli kwestionowane są wyniki uzyskane daną metodą wykrywania toksyny paralitycznej (PSP), metodą referencyjną ma być metoda biologiczna.

,,W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 rozdział I otrzymuje brzmienie: „ROZDZIAŁ I METODA WYKRYWANIA TOKSYNY PARALITYCZNEJ (PSP)

  1. Zawartość toksyny paralitycznej (PSP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać zgodnie z biologiczną metodą badania lub inną międzynarodowo uznaną metodą.
  2. W przypadku kwestionowania wyników metodą referencyjną jest tak zwana metoda Lawrence’a opublikowana przez AOAC jako metoda urzędowa 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish).”.

 

Czas na zmiany w ochronie konsumenta.