Przepisy

Pomór afrykański i Światowa Organizacja Handlu

W dniach 13-14 lipca w Genewie odbyło się posiedzenie komitetu Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO), którego głównym tematem była analiza sytuacji  zagrożenia fitosanitarnego i weterynaryjnego.

Tematy bardzo istotne w aspekcie międzynarodowej wymiany towarowej żywności. Dyskusje toczyły się m.in. wokół rozprzestrzeniającego się w Europie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przedstawiciel strony rosyjskiej zaakcentował wystąpienie ASF w Czechach, kraju w którym populacja dzików jest bardzo liczna.

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/22030.html

Wiadomo, że odległość  z miejsca gdzie stwierdzono przypadki u dzików w Czechach do granicy Polski to ok 100km.
Natomiast nie należy zapominać o Słowacji, Austrii i Węgrzech graniczących z Czechami. Ostatnio na Ukrainie ( OIE – 18.07.2017) pomór u dzików stwierdzono blisko granicy z Rumunią i Słowacją. Strona rosyjska zaakcentowała fakt, że już w 2015r ostrzegano Czechów o możliwości wystąpienia u nich ASF jeżeli służby weterynaryjne tego kraju nie zintensyfikują nadzoru w tym zakresie.
O tym, że ASF w Czechach może stanowić poważny problem dla tego kraju i jego sąsiadów świadczą informacje przekazywane przez stronę czeską do OIE i tak:

27.06. br. – wystąpił 1 przypadek

30.06. br. – 2 przypadki

05.07.br. – 7 przypadków

11.07.br. – 15 przypadków

18.07.br. – 25 przypadków.

Obserwując wędrówkę ASF można zauważyć, że pomimo zaangażowania właściwych władz ASF nie został zlikwidowany, wprost przeciwnie ciągle pojawiają się nowe przypadki u dzików  i ogniska u świń
Według danych  OIE ( stan na 17.07.2017) w Polsce odnotowano już 400 przypadków u dzików i 53 ogniska u świń.
W lipcu zostały opublikowane i weszły w życie dwa rozporządzenia MRRW w sprawie pomoru afrykańskiego świń są to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U z dnia 6 lipca 2017r, poz.,1333)

oraz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 ( Dz. U z 12 lipca 2017r, poz. 1378).

Idea przepisów jest słuszna, ale to nie 1,5m płot i bioasekuaracja na papierze powstrzyma wirusa, o tym decyduje człowiek to on jest głównym wektorem, dzik jest następny w kolejności. Słyszałem również planach odstrzału dzików w pasie 30km wzdłuż autostrad, a co z drogami szybkiego ruchu i drogami krajowymi, i lokalnymi tam się dziki nie przemieszczają, a turyści nie wyrzucają odpadków ?
Dotychczas odstrzały dają efekt odwrotny do zamierzonego, zamiast spadku liczby przypadków u dzików i ognisk u świń mamy ich wzrost.

Obserwując sytuację w krajach, w których ASF występuje można odnieść wrażenie, że zarówno eksperci jak i praktycy są zagubieni i nie ma się czemu dziwić przyroda wyprzedziła naukę i praktykę.