Choroby Zakaźne

Pomór owiec i kóz w Bułgarii.

Sezon wakacyjny w pełni.

ASF szaleje w Polsce, Rumunii, Mołdawii, na Ukrainie, na Węgrzech, obłasti kaliningradzkiej, w krajach nadbałtyckich, a w Bułgarii w rejonie rolniczym i turystycznym mamy pomór małych przeżuwaczy.

Pomór małych przeżuwaczy jest chorobą wirusową, nie stanowi ona zagrożenia dla ludzi. Natomiast wirus jest śmiertelnie niebezpieczny dla małych przeżuwaczy, tj. owiec i kóz. Zarażenie następuje poprzez kontakt bezpośredni.

O tym, że odpadki pokonsumpcyjne stanowią potencjalne zagrożenie przywleczenia ASF podróżni (chyba) wiedzą, ale co z pomorem małych przeżuwaczy.

Oczywiście owiec i kóz w Polsce jak na lekarstwo, ale gdyby się ten rodzaj pomoru zagnieździł to po oscypkach.

Należy wiedzieć, że w Bułgarii istnieją określone zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu i przemieszczania zwierząt tych gatunków oraz ich produktów z obszarów objętych restrykcjami.

Reguluje to  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/911 z dnia 25 czerwca 2018 r. ustanawiająca tymczasowe środki ochronne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy w Bułgarii (Dz. Urz. L 161, str. 67) dotyczyła ona regionu Jambol.

Jambol jest regionem z dobrze rozwiniętym przemysłem spożywczym, natomiast pojawienie się choroby w rejonie Burgas czyli regionie wybitnie turystycznym i  to w okresie wakacyjnym może nieco skomplikować zwalczanie choroby.

Ograniczenia uwzględniające obecną sytuację epizootyczną zawiera:

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/954 z dnia 4 lipca 2018 r. ustanawiająca określone środki ochronne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy w Bułgarii  ( Dz. Urz. L 168, str 7).