Zakres działalności

Proponowany zakres szkoleń.

imageSzkolenia:

 • Prawo weterynaryjne Unii Europejskiej i prawo krajowe.

 • Przepisy dotyczące wprowadzania na rynek UE zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego ( handel w pojęciu prawa UE).
 • Wymagania dotyczące eksportu i importu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego ( wymiana towarowa z krajami trzecimi).
 • Choroby zakaźne zwierząt w tym zoonozy.
 • BSE i inne transmisyjne encefalopatie od wystąpienia do dzisiaj.
 • Aktualna sytuacja w Europie i na świecie w zakresie występowania chorób zakaźnych o poważnym znaczeniu gospodarczym.
 • Bioterroryzm w oparciu o czynniki zoonotyczne i szybko szerzące się choroby zakaźne.
 • Wymagania dotyczące zatwierdzania zakładów na rynek UE ( do handlu), niezbędna dokumentacja.
 • Wymagania dotyczące eksportu ( kraje trzecie) wymagana dokumentacja.
 • Kraje trzecie i ich zakłady dopuszczone do wprowadzania żywności pochodzenia zwierzęcego na rynek UE.
 • Postępowanie z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego w aspekcie bezpieczeństwa biologicznego, ekonomicznym i ochrony środowiska.
 • Dobrostan zwierząt.
 • Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Aktualne zmiany w zakresie przepisów w tym dotyczące dodatków do żywności i pasz.
 • Postępowanie związane z procedurami odwoławczymi od nakazów i zakazów organów kontrolnych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych , produkcji żywności i pasz.