Bezpieczeństwo Żywności

Uwaga producenci żywności, nadchodzą kary.

Reportaż o jajach znakomicie koresponduje z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 14 czerwca 2017r w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U z dnia 21 czerwca 2017r, poz.1182).

Podstawę prawną rozporządzenia stanowi art. 26 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, który określa, że kto produkując żywność i narusza przepisy z tym związane to podlega określonej karze, z uwzględnieniem  rodzaju naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności.

Rozporządzenie MRiRW w sprawie kar obejmuje wszystkie   rodzaje działalności te przemysłowe, sprzedaż bezpośrednią, marginalną, lokalną i ograniczoną, rolniczy handel detaliczny, a także żywność pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mieszaną.

Kary za naruszenie przepisów wynoszą od 200zł do 66 tys. zł., oczywiście z uwzględnieniem stopnia zagrożenia.

Z jednej strony patrząc na materiał z jajami wydaje się całkiem słuszne dotkliwe karanie, z drugiej strony znając niektórych ,, urzędników” obawiam się, że może to być nie rodzaj kary prewencyjnej, a akt zemsty i kolejna sprawa to prawo ,,powielaczowe” idące od góry – nakładajcie kary, ale może ostrożnie bo posłowie mogą być niezadowoleni.

Już kiedyś to było przerabiane. Poczekamy i zobaczymy jaki będzie rozwój sytuacji.