Przepisy

Zmiana klasyfikacji w zakresie BSE… i co dalej?

Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie GIW,  Polska została zaklasyfikowana przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) do grupy krajów UE o znikomym ryzyku występowania BSE.

https://www.wetgiw.gov.pl/694—kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci—komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-nadania-polsce-najwyzszego-statusu-kraju-w-odniesieniu-do-gabczastej

Poza tą grupą znajduje się obecnie Grecja, Wielka Brytania i od niedawna Francja, która ,, spadła” w klasyfikacji,  w związku z wystąpieniem na jej terytorium BSE.
Wymienione kraje należą do grupy o kontrolowanym ryzyku BSE.
Przypominam, że klasyfikacja krajów wynika nie tylko z opinii OIE.
Dla krajów członkowskich UE aktem wiążącym jest decyzja 2007/453zmieniana wraz z uzyskiwaniem przez poszczególne kraje wyższego statusu.

Należy wyjaśnić, że musi być zmieniony załącznik do decyzji komisji 2007/453, ostatnia zmiana nastąpiła w 2016r (decyzja 2016/1100) i od tego czasu  mamy do chwili obecnej następującą klasyfikację krajów:

Państwa lub regiony o  znikomym ryzyku BSE

KRAJE UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

KRAJE TRZECIE: Argentyna, Australia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Indie, Izrael, Japonia, Namibia, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Peru, Singapur, Stany Zjednoczone, Urugwaj.

KRAJE EFTA:Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Państwa lub regiony o  kontrolowanym ryzyku BSE

KRAJE UE:Irlandia, Francja, Grecja, Polska, Zjednoczone Królestwo

KRAJE TRZECIE: Kanada, Kostaryka  Meksyk, Nikaragua Korea Południowa,  Tajwan

Państwa lub regiony o nieokreślonym ryzyku BSE

 Wszystkie poza wymienionymi wyżej.

Zmiana klasyfikacji jest istotna nie tylko ze względów prestiżowych, ma znaczenie ekonomiczne, nie musimy badać na BSE bydła podlegającego rutynowemu ubojowi, materiałem szczególnego ryzyka pozostaje wyłącznie czaszka ( bez żuchwy), znika problem migdałków, często podnoszony przy wykrawaniu języka, dodając do tego rozszerzone możliwości eksportu i handlu produktami , które dotychczas były zabronione, mamy wyłącznie plusy.

Mam nadzieję, że jak się ukaże zmiana do decyzji 2007/453 klasyfikująca Polskę w grupie krajów o znikomym ryzyku BSE to z marszu przerwiemy badanie bydła  w wieku powyżej 108 miesiąca życia.
Zostanie dzięki temu uwzględniony podnoszony bardzo często, a niestety równie często nieuwzględniany interes społeczny i słuszny interes podmiotów czyli podatników.