Bezpieczeństwo Żywności

Badania wizualne

W dniu 01.06.2014r zaczęły obowiązywać nowe zasady badania poubojowego świń. Zgodnie z opinią EFSA tradycyjne metody, omacywanie ( dotykanie) i nacinanie zamiast zabezpieczać konsumentów mogą im zaszkodzić ponieważ zdaniem EFSA w trakcie tych badań może dochodzić do zanieczyszczenia mięsa.W związku z tym wydano dwa akty prawne regulujące m.in. badanie wyłącznie metodą wzrokową ( wizualnie).

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 218/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające załączniki do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 i (WE) 854/2004 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 (Dz.Urz. L 69, str. 95) i ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 219/2014 z dnia 7 marca 2014 r.  zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowego świń domowych ( (Dz.Urz. L 69, str. 99).
W wyjątkowych sytuacjach w przypadku podejrzeń postawionych w badaniach przed lub poubojowych lub braku właściwych informacji dotyczących łańcucha żywnościowego lub dotyczących sytuacji epizootycznej lub epidemiologicznej mogących wpływać na zagrożenie szeroko pojętego zdrowia publicznego, należy wykonywać dodatkowe badania czyli nacinanie i omacywanie.
Czytając te dwa akty prawne można dojść do wniosku, że jest to ,, masło maślane” czyli krótko mówiąc treść się  powiela, ale co ciekawe w wersji polskiej rozporządzenia 219/2014 przywołuje się jako wprowadzoną zmianę: Sekcja IV, rozdział IV, część B załącznika II do rozporządzenia 854.
Sęk w tym, że przywołany załącznik II rozporządzenia 854/2004 dotyczy żywych małży , a nie świń. Takie pomyłki w polskich wersjach nie są wyjątkiem np. w czasie grypy ptaków w polskiej wersji okręgi objęte restrykcjami były inne jak w wersji DE, EN czy FR .Wprowadzone zmiany eliminują dodatkowe czasochłonne czynności co może mieć wpływ na zmniejszenie kosztów produkcji mięsa, ale czy tak będzie zobaczymy.Pewne jest tylko to, że jeżeli ktoś zyska to ktoś musi stracić ( przemysł – badający).