W ostatnim okresie nastąpił wysyp unijnych przepisów dot. środków biobójczych. W pojęciu prawnym produktem biobójczym jest substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.


Rozróżniamy cztery kategorie produktów biobójczych:
I – Produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu,
II – Produkty konserwujące,
III- Produkty biobójcze do zwalczania szkodników,
IV – Inne produkty biobójcze.

W ramach wymienionych wyżej kategorii funkcjonują 23 grupy zastosowań produktów biobójczych.

W zakresie weterynaryjnym w szerokim pojęciu, z uwzględnieniem ochrony zdrowia ludzi i zwierząt można przyjąć, że funkcjonują następujące grupy: 1,3,4,5,14,15,16,17,18,20.

Wydane  niedawno akty prawne obejmują m.in. wymienione grupy i są nimi:

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1727 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające 5-chloro-2-(4-chlorfenoksy) fenol jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2 i 4 (Dz. Urz. L 252, str. 17),

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1610 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Pythium oligandrum szczep M1 jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 10 (Dz. Urz. L 249, str. 20),

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1609 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia propikonazolu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 7 (Dz. Urz. L 249, str. 17),


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1737 z dnia 28 września 2015 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia bromadiolonu, chlorofacynonu i kumatetralylu do stosowania w produktach biobójczych grupy produktowej 14 (Dz. Urz. L 252, str. 58),


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1736 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia triflumuronu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 18 (Dz. Urz. L 252, str. 56),


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1730 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia nadtlenku wodoru jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ( Dz. Urz. L 252. Str. 27).

W świetle przedstawionej definicji środka biobójczego oraz obejmującej ten zakres legislacji na marginesie podam jako ciekawostkę, że niedawno w czasie oficjalnej kontroli weterynaryjnej jednego z obiektów podniesiono, że wapno palone nie może być stosowane jako środek dezynfekcyjny.

Zaznaczę, że stosowano je do odkażania pomieszczeń inwentarskich, w tym podłoża. Nie wdając się w polemikę mogę tylko powiedzieć, że wapno palone było, jest i będzie stosowane jako środek odkażający. Trudno sobie wyobrazić, żeby np. po powodzi nie było wykorzystywane do odkażania nie tylko obiektów inwentarskich, ale również domów mieszkalnych nie wspominając o epidemiach.
Nadmienię także, że nie wie ,, lewica co czyni prawica” ponieważ Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, Główny Inspektorat Weterynarii oraz Służba Weterynaryjna Wojska Polskiego opracowali zasady dotyczące postępowań armii w zakresie dezynfekcji .

W styczniu 2010r opracowano:
,, Podstawowe zasady w zakresie bezpieczeństwa Epizootycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych i Rzeczypospolitej Polskiej” Na stronie 8 tego opracowania w zakresie środków dezynfekcyjnych wymieniono wapno palone.
W przypadku kiedy ta sama Inspekcja Weterynaryjna, której szef podpisał się pod tym dokumentem ma zastrzeżenia co do wapna palonego, niezbędne jest pilne wyjaśnienie sprawy i korekta, ponieważ nasza armia, nie daj Bóg, może jeszcze narazić bratnie armie, ,,tambylców” i tubylców na niebezpieczeństwo.
Coraz częściej zauważam, że logiczne myślenie i znajomość prawa weterynaryjnego w IW ma tendencję spadkową, a to niestety stwarza bariery gospodarcze, nikomu nie służy, a Inspekcji nie przysparza chwały.