Politycy kłócą się, które prawo jest ważniejsze polskie czy unijne. Zapominają o tym, że reguły prawa europejskiego determinują swobodne wprowadzanie polskiej żywności, zwierząt i innych towarów na rynek unijny. W sytuacji kiedy mamy coraz większe problemy z chorobami zakaźnymi typu Salmonella,  ASF czy grypa ptaków, kiedy pojawiają się przepisy ministerialne budzące poważne wątpliwości co do ich zgodności z regulacjami w zakresie bezpieczeństwa żywności, to polityczne deliberacje przypominają  taniec nad przepaścią.

Ostatnio coraz głośniej o ptasiej grypie.

Choroba znana od 1878r kiedy  wystąpiła  w  Północnych Włoszech i określono ją jako  lombardzki pomór drobiu, później wędrowała po całym świecie:

 • 1901 – Niemcy (Braunschweig) i dalej w świat
 • 1955r – identyfikacja i klasyfikacja wirusa, 10 lat później ustalenie przyczyny grypy ptaków Typ A podtyp H7
 • 1959-2003 – 19 ognisk choroby na świecie (H5 i H7)
 • 1983r – Pensylwania H5N2 – 70% strat
 • 2003/2004 rozprzestrzenienie infekcji H5N1 od południowej Azji

Na wirusa grypy wrażliwi są ludzie i szereg gatunków zwierząt:

 

 • ludzie (H1N1,H3N2)
 • koniowate (H7N7,H3N8)
 • świnie (H1N1,H3N2)
 • fretki, norki (H10N4)
 • foki (H7N7,H4N5)
 • walenie (H1N1).

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że największe powinowactwo do grypy ludzkiej ma grypa świńska. Na razie ona nam nie grozi natomiast realna jest grypa ptaków.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu. Zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków powoduje jedną z dwóch postaci tej choroby, o różnej zjadliwości.

 • Grypa o niskiej zjadliwości (LPAI) wywołuje zwykle jedynie łagodne objawy z objawami głównie ze strony układu oddechowego.

Grypa o wysokiej zjadliwości (HPAI) jest przyczyną bardzo wysokiej śmiertelności (do 100%) u większości gatunków drobiu i ma wpływ na opłacalność hodowli i gospodarkę kraju.

Naturalnym rezerwuarem wirusa grypy są ptaki bytujące w środowisku wodnym.

Ptaki domowe kury, indyki a szczególnie kaczki i gęsi są wrażliwe na zakażenia wirusem ptasiej grypy . W przypadku grypy o niskie zjadliwości należy brać pod uwagę spontaniczne zaostrzenie  choroby i wystąpienie grypy o wysokiej zjadliwości. Należy też uwzględniać mutację wirusów, które spowodują formę zjadliwą.

W Polsce grypa ptaków wystąpiła w 2007, 2016, 2017roku.

W 2018 roku zanotowano 19 ognisk HPAI u drobiu  w Bułgarii.

W 2019r wystąpiły dwa przypadki u ptaków dzikich w Danii i ogniska u drobiu w Bułgarii.

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/

Według danych Instytutu Loeflera (z przywołaniem meldunków do Komisji)  w Polsce od 30 grudnia do 15 stycznia wystąpiło 12 przypadków grypy.

W woj. lubelskim HPAI wystąpiła w dużych stadach (indyki, perliczki) i w stadach małych z różnymi gatunkami drobiu.

Ostatnie informacje dotyczą stad  w zachodniej Polsce  o obsadzie od 5-36 tys. sztuk ( gęsi, kaczki, nioski).

Niemcy w związku z tym, że najbliższe ognisko znajduje się 33 km od ich granicy przygotowali na tą okoliczność bardzo konkretne oszacowanie ryzyka, analogicznie  jak w przypadku ASF.

HPAI występuje jednak nie tylko w Polsce, ale także u naszych sąsiadów na Słowacji ( Nitra), w Rumunii, a poza Europą w Egipcie, Nigerii, Namibii, Republice Południowej Afryki.

Hodowcy drobiu powinni zwracać szczególną uwagę na następujące symptomy, które mogą wskazywać na zakażenie stada:

— zmniejszenie spożycia pasz i wody o ponad 20 %,

— zmniejszenie produkcji jaj o ponad 5 % przez okres przynajmniej 2 dni,

— wskaźnik upadków wyższy niż 3 % tygodniowo,

— wszelkie objawy kliniczne lub zmiany pośmiertne stwarzające podejrzenie ptasiej grypy:

objawy nerwowe (drgawki, niezborność ruchu, skręt szyi, paraliż skrzydeł i/lub nóg)

duszność,

biegunka,

sinica,

wybroczyny.

Powyższe informacje powinny zainspirować hodowcę do zgłoszenia podejrzenia grypy lekarzowi weterynarii, który opiekuje się stadem lub bezpośrednio właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Zwłoka nie pomoże uzdrowić stada, a brak zgłoszenia może decydować o wypłacie odszkodowania.