Hodowcy świń mają coraz gorszą sytuację związaną z ASF, brakiem regulacji krajowych w zakresie możliwości stosowania przetworzonego białka zwierzęcego owadów czy drobiu a w niedalekiej przyszłości również wzrostem kosztów kastracji.

Zakładam, że moje obawy co do kastracji są nieuzasadnione i w Polsce rutynowo zabiegi w polskich gospodarstwach są wykonywane w narkozie.

Jednak należy brać pod uwagę, że trzeba to będzie poświadczać.

Kastracja prosiąt, warchlaków dotąd wzbudzała tylko emocje związane z naruszaniem dobrostanu zwierząt.

Okazuje się, że obecnie zaczyna ona przybierać charakter gospodarczy.

Na jednym z prowadzonych wykładów zadano mi pytanie czy w Polsce są przepisy określające jednoznacznie obowiązek kastrowania prosiąt  czy warchlaków w narkozie.

Skąd to pytanie.

Okazuje się, że jeden z unijnych kontrahentów zażądał od polskiego podmiotu branży spożywczej oświadczenia, że pozyskane i  wysyłane produkty wieprzowe pochodzą od osobników męskich kastrowanych w narkozie.

Wydawać się to może dziwne, ale okazuje się, że również Niemcy mają taki prawny obowiązek od 01 stycznia 2021 r co wynika z § 21, ust.2 ustawy o ochronie zwierząt (Tierschutzgesetz)

W Polsce tak jednoznacznego zapisu co do kastracji chirurgicznej w narkozie iniekcyjnej czy wziewnej nie ma.

Jest natomiast USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.  1997, Nr 111 poz. 724z p.zm), która określa:

Art. 6.

1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami.

  1. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

8) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec.

Przepisy karne

 Art. 35.

  1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

  1. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
  2. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

Wydaje, się, że na podstawie przywołanych przepisów nie można kastrować bez narkozy, ale nie jest to jednoznaczne.

Jak jest w praktyce, nie wiem.

Natomiast sygnalizuję głównie lekarzom weterynarii, hodowcom i producentom żywności, że mogą się pojawić problemy handlowe związane z deklaracjami i stanem faktycznym.