W dniach 02-03.05.2013r odbyła się w austriackich Alpach międzynarodowa konferencja w której brali udział urzędowi lekarze weterynarii z Niemiec, Szwajcarii, Lichtensteinu , Austrii. Na zaproszenie organizatorów brałem udział w konferencji jako przedstawiciel Polski.

Konferencja obejmowała szereg zagadnień począwszy od zagrożeń mikrobiologicznych żywności ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów surowych, poprzez zagadnienia etyczne, najnowsze badania i związane z tym technologie dotyczące działań dezynfekcyjnych aż po projekty nowych regulacji prawnych przygotowywanych w UE i ewentualnie adoptowanych w Niemczech czy Austrii.  

Interesujące jest, że w Niemczech oraz Austrii powstały specjalne grupy doradcze złożone z ekspertów, których zadaniem jest przygotowywanie zakładów do kontroli na rynki Unii Celnej. Władze centralne tych krajów podchodzą do tego profesjonalnie i bardzo poważnie. Jednocześnie trwają dyskusje nt. ponoszenia kosztów z tym związanych np. tłumaczenia dokumentów , pilotowania kontrolujących itd. Sugestie są takie, żeby koszty ponosiły w równych częściach strona urzędowa i biznesowa.

,,Egzotycznym” dla nas tematem może być występowanie w tym właśnie rejonie Alp gruźlicy u jeleni wywołanych przez Mycobacterium caprae. Do zakażenia doszło również w kilku stadach bydła.

Jak zawsze najbardziej pouczające są kuluarowe dyskusje, z których można wyciągnąć wniosek, że we wdrażaniu przepisów jesteśmy bardziej papiescy niż …

Przykładem są stacje wytrawiania, do których Austriacy aż tak bardzo się nie spieszą, a Niemcy byli na etapie dokumentacji kiedy u nas było ich już grubo ponad dwieście.