1 maja 2004r Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przygotowania do akcesji trwały kilka lat i wiązały się m.in. z implementacją prawa Unii Europejskiej do prawa polskiego, a co najważniejsze jego wdrożeniem. To w zakresie legislacji, ale znacznie trudniejsze było przygotowanie podmiotów do spełnienia wymagań UE.

Obecne informacje dotyczące Ukrainy i sugestie związane z wymianą towarowa UA-UE stwarza wrażenie, że ktoś kogoś oszukuje lub łudzi.  Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że obecnie i w najbliższych latach ( i to nie kilku) przepływ towarów ( produkty pochodzenia zwierzęcego) będzie jednokierunkowy. Łatwo się domyślić skąd dokąd.Wstąpienie PL do UE było okupione stratą wielu podmiotów branży spożywczej, które nie były kon2w stanie sprostać wymaganiom weterynaryjnym. Natomiast trzeba podkreślić, że kilka tysięcy znalazło się na wspólnym Rynku.
Co było dalej to już zupełnie inna historia tzw. wolny rynek i konkurencja spowodowały nie mniejsze straty jak wymagania unijne.Generalnie rośnie liczba zakładów o dużym potencjale produkcyjnym i systematyczny spadek małych.Warszawska Konferencja odbyła się pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce , a organizatorami byli Izba Lekarsko-Weterynaryjna, oraz Sekcja Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego zarządu Głównego PTNW. Przewodniczył Konferencji Dr Jan Prandota osoba dzięki której rozmowy przedakcesyjne w Brukseli były łatwiejsze i zakończyły się wbrew oczekiwaniom sukcesem większym niż tego oczekiwano ( o czym niewiele osób wie).
Gospodarzem Konferencji, która dokonała jej otwarcia była Pani Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przed akcesją  Pani E. Synowiec byładyrektorem koordynującym proces przygotowania Polski do członkostwa w UE w Urzędzie Komitetu ds. Integracji Europejskiej, a następnie Zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy UE w Brukseli.Prelegentami konferencji byli dr Jan Prandota, dr hab. Krzysztof Niemczuk, dr hab. Krzysztof Anusz, dr Jacek Łukaszewicz oraz autor. Tematy wygłoszonych referatów dotyczyły przygotowań do akcesji i roli weterynarii w ochronie zdrowia publicznego z uwzględnieniem wymagań prawnych UE.