W dniu 2 października 2015r w Dzienniku Urzędowym UE L str. 44 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1765 z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu niemieckiego kraju związkowego Badenia-Wirtembergia oraz włoskiego regionu Dolina Aosty jako obszarów wolnych od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła.

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła to objawy kliniczne zakażenia wirusem BHV1.Zgodnie z dyrektywą 64/432/EWG regulującą handel bydłem w UE, państwo członkowskie, które posiada obowiązkowy krajowy program zwalczania tej choroby może przedłożyć ten program Komisji do zatwierdzenia i po jego realizacji wystąpić o nadanie określonego statusu.
Biorąc pod uwagę wdrożone programy i uznawanie określonych obszarów za wolne należy mieć na uwadze fakt, że wynikają z tego określone gwarancje, a tym samym bydło pochodzące z tych regionów lub krajów stanowi materiał o statusie wyższym niż z krajów , które nie tylko, że nie mają takiego poziomu epizootycznego, ale nawet nie mają programów.
Do nich należy Polska. Jakie w przyszłości mogą być konsekwencje?W przypadku eksportu materiału hodowlanego należy się liczyć z tym, że nasze bydło nie będzie mogło konkurować z bydłem pochodzącym z krajów lub regionów uznanych za wolne od IBR/IPV. Również na rynku UE obrót będzie utrudniony.Temat IBR/IPV jest dyskutowany w Polsce od wielu lat, ale kończy się na gadaniu, kiedy inni nie mają na to czasu ponieważ realizują programy.