dr n.wet. Piotr Kołodziej

018

dr n.wet.Piotr Kołodziej – specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 1979 -1990 praktykujący lekarz weterynarii
  (1979r +1980r – ordynator Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt, 1980r -1990 – kierownik PZLZ)
 • od 1990 do1999 – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Legnicy
 • od 2000r do 2001r – Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu
 • od 2001r do 2004r – Główny Lekarz Weterynarii
 • od 2005r do czerwca 2010r specjalista ds. nadzoru weterynaryjnego SARIA Polska Sp. z o.o.
 • od lipca 2010r do października 2012r Prezes Animal by Products – Polski Związek Przetwórców
 • od 2012 własna firma doradztwo i konsultacje

Ponadto

I. Przed akcesją

 • kierownik dwóch grup dostosowujących prawo polskie do prawa unijnego w zakresie utylizacji organizacji i finansowania działań Inspekcji Weterynaryjnej oraz handlu, importu, eksportu, a także współpraca w tworzeniu regulacji dotyczących zdrowia publicznego w tym żywności zwierzęcego pochodzenia, ochrony zwierząt, chorób zakaźnych.
 • współautor ustawy weterynaryjnej oraz związanych z nią rozporządzeń wykonawczych.
 • delegat Ministerstwa Rolnictwa w rozmowach w Brukseli na temat dostosowania polskiego prawa weterynaryjnego do prawa unijnego.
 • koordynator krajowy ds. utylizacji.
 • autor dwóch ekspertyz z zakresu utylizacji opracowanych na zlecenie MRiRW.
 • przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii przeprowadzający inspekcję we Francji, Belgii, Holandii w zakresie BSE oraz w Belgii w czasie kryzysu dioksynowego.

II. Wykładowca w ramach specjalizacji i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, SGGW w Warszawie oraz Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

III. Współautor ekspertyzy przygotowanej dla koncernu z UE i rządu ukraińskiego z zakresu utylizacji.

IV. Organizator kilku międzynarodowych konferencji w zakresie prawa weterynaryjnego, chorób zakaźnych i utylizacji w tym konferencji na zlecenie World Organisation for Animal Health w Paryżu, konferencji dla państw UE oraz WNP : The Role of the National Veterinary Services In Inviromental Protection: The managment of Animal by Products (Lublin 2004r.)

V. Autor rozdziału dot. prawa weterynaryjnego UE w dwóch wydaniach podręcznika akademickiego.

VI. Autor i współautor ponad 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu administracji weterynaryjnej, utylizacji, zagrożeń związanych zanieczyszczeniami żywności dioksynami, metalami ciężkimi, chorób zakaźnych zwierząt w tym chorób odzwierzęcych (zoonoz), oraz sytuacji kryzysowych.

VII. Prelegent na konferencjach w Polsce, w Niemczech (Augsburg, Norymberga), Ukrainie (Kijów), Rosji (Rostow nad Donem), Białorusi ( Mińsk).

VIII. Współpraca z organizacjami i podmiotami woj. opolskiego (OCRG, Izba Rolnicza, LKJ Lewada)

 • wykonanie ekspertyzy dla OCRG w Opolu na temat :,,Wymagania weterynaryjne w zakresie wymiany handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy Polską a Unią Celną oraz Polską a Ukrainą ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw województwa opolskiego i potencjalnych partnerów z Ukrainy, Azerbejdżanu i krajów Unii Celnej ( Armenia, Białoruś, Kazachstan, Rosja) realizowanej w ramach projektu ,,Opolska Platforma Innowacji współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 • wykład na konferencji biznesowej w ramach I OPOLSKIEGO FORUM PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO POLSKA – BIAŁORUŚ, KAZACHSTAN, ROSJA, ARMENIA ( 2015r).
 • współorganizator wystawy zwierząt hodowlanych w Zakrzowie w 2013r.
 • współorganizator Agrofestiwalu w Opolu w 2015r.

IX. Doradca, konsultant, autor specjalistycznych opinii wykorzystywanych w postępowaniach sądowych.

ZAINTERESOWANIA POZAZAWODOWE

 • literatura.
 • jazda konna uprawiana systematycznie w tym gra w polo,
 • sporty siłowe i sporty walki,
 • historia, ze szczególnym uwzględnieniem kawalerii na Śląsku w latach 1740 – 1939,