Handel i sprowadzanie do UE okazów dzikiej fauny i flory jest w UE rygorystycznie przestrzegane. Regulują to min. rozporządzenie  Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,  a także rozporządzenie wykonawcze  Komisji (UE) nr 578/2013.

Rozporządzenie 578/2013 z czerwca 2013 zawiera wykaz  gatunków, których wprowadzanie do Unii zostało objęte zakazem.Ostatnio Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła, że niektóre gatunki  wymienione w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 mogą być poważnie zagrożone, dlatego należy  zakazać wwozu zwierząt tych gatunków do UE.
Poniżej lista okazów objęta ostatnią informacją Grupy ds. Przeglądu Naukowego:Loxodonta africana (trofea myśliwskie) z Kamerunu,Manis tricuspis z Gwinei,Balearica pavonina z Sudanu Południowego,Balearica regulorum z Rwandy i Tanzanii,Calumma tarzan z Madagaskaru,Trioceros perreti oraz Trioceros serratus z Kamerunu,Cordylus rhodesianus z Mozambiku,Uroplatus sameiti z Madagaskaru,Candoia carinata z Indonezji,Python bivittatus z Chin,Kinixys erosa z Demokratycznej Republiki Konga;Pandinus imperator z  z Beninu (okazy pozyskiwanie z natury) i Togo (okazy pozyskiwanie z natury i z działalności ranczerskiej).
Równocześnie organ opiniotwórczy stwierdził, że dla niektórych gatunków apel można już odwołać  i wprowadzenie okazów wymienionych niżej gatunków do UE nie jest już zabronione.Należą do nich:Gopherus agassizii z Meksyku,Stigmochelys pardalis z Mozambiku (okazy pochodzące z działalności ranczerskiej) i Zambii (okazy pochodzące z działalności ranczerskiej i okazy oznaczone kodem F)Ornithoptera urvillianus (okazy pozyskiwanie z natury i z działalności ranczerskiej) z Wysp Salomona,Nardostachys grandiflora z Nepalu.
Dyskusje dotyczące handlu dzikimi  zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem (CITES)  ciągle trwają, zmieniają się poglądy i klasyfikacje, co niejednokrotnie prowadzi do nieporozumień. W związku z tym niezbędne było usystematyzowanie i jednoznaczne wskazanie, które gatunki są chronione i objęte zakazem wwozu. 
Reguluje to:ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 888/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory ( Dz. Urz. L 243, str.22). Załącznik do rozporządzenia 888/2014 zawiera wykaz okazów gatunków dzikiej fauny i flory, których wwóz jest zakazany do UE.