Bezpieczeństwo żywności dotyczy żywności roślinnej i pochodzenia zwierzęcego.W oleju słonecznikowym importowanym do UE z Ukrainy stwierdzano podwyższony poziom parafiny w związku z tym strona ukraińska musiała realizować od 01 stycznia 2010r określone wymagania nałożone  rozporządzeniem (WE) nr 1151/2009.

Obecne kontrole potwierdzają jednak, że ukraiński olej słonecznikowy spełnia unijne wymagania, w związku z tym nałożone obowiązki uchylono  ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 853/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1151/2009 wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy ( Dz. Urz. L 233, str 25).
Uchylenie jednak nie występuje w polskiej wersji językowej. W ostatnim czasie to kolejny błąd, który nie dotyczy pojedynczego słowa a istoty aktu prawnego.
W wersji polskiej rozporządzenia 853/2013 zapis w (2) brzmi:,,Ponieważ od czasu wejścia w życie tego rozporządzenia właściwe organy państw członkowskich zgłosiły próbki niezgodne z wymogami, należy uchylić te specjalne warunki”.
Brak logiki powinien tłumaczowi zasugerować, skoro organy zgłosiły próbki niezgodne to dlaczego uchylać warunki.Problem w tym, że organy właśnie nie zgłosiły i dlatego specjalne warunki uchylono, ale żeby się o tym dowiedzieć trzeba czytać inne wersje językowe.