Prawo polskie określa (ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt) w art. 1 2a) wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym oraz zasady identyfikacji tych zwierząt.

Z określonych przepisami wymagań wynika, ze Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza na terytorium RP kontrolę spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, zgodnie z rozporządzeniem 998/2003. Przypominam, że rozporządzenie jest aktem stosowanym wprost i bezpośrednio i dotyczy wszystkich członków UE. Z przywołanego aktu wynika, że został on implementowany do prawa polskiego wart. 24f.

  1. Oznakowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 998/2003 czyli
  • a) wyraźnie czytelny tatuaż; lub
  • b) elektroniczny system identyfikacji (transponder).

Trzeba jednak dodać, że od 29 grudnia 2014r zostają w UE wprowadzone zmiany w zakresie przemieszczania zwierząt domowych w celach handlowych i niehandlowych w tym również ich przywóz z krajów trzecich.ROZPORZĄDZENIE 576/2013, ROZPORZĄDZENIE 577/2013, DYREKTYWA  2013/31 ( patrz artykuł: Podróże zwierząt domowych). Interesujące są zawarte w tych aktach definicje zwierząt domowych i warunki ich przemieszczania. Jednym z podstawowych elementów jest identyfikacja.

Głosy środowisk zajmujących się schroniskami zwierząt bardzo jednoznacznie w aspekcie walki z bezdomnością, podnoszą temat identyfikacji (transponder), ale słusznie uważają, że niezbędnym elementem jest baza danych. Pozwoli to na identyfikację właścicieli, walkę z kradzieżami i porzucaniem psów,  inspekcji weterynaryjnej na prowadzenie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych, a w przyszłości na walkę z nielegalnym handlem lub wwozem zwierząt z krajów trzecich.
Pytanie zasadnicze, kto ma taką centralną bazę tworzyć, z czyich ma powstać pieniędzy i kto ma nią zarządzać?Dodatkowo należy ustalić kto mam mieć do niej dostęp. Pytań jest wiele, można na nie znaleźć odpowiedź pod warunkiem, że będą zainteresowani i uzgodnią stanowiska.