Media w ostatnich dniach poinformowały, że czeskie władze wzmagają kontrolę polskiej żywności. Spożywcza wojna polsko- czeska. Oczywiście rząd Republiki Czeskiej nie może wydać żadnego aktu dyskryminującego handel polskimi towarami na rynku UE. Jest to zagwarantowane dyrektywą 90/425 o swobodnym obrocie i kontroli wyrywkowej i niedyskryminującej.

Jak podają media takie wzmożone kontrole mają następować w  drodze instrukcji. Nie jest to obce i nam, ponieważ instrukcje są u nas bardzo popularne i utrudniają życie polskim producentom żywności. Nic więc dziwnego, że i Czesi z nich korzystają.Może jednak Czesi mają powody do niepokoju ?
Z czego jednak może wynikać ich wzmożona czujność.Analizując bez emocji sytuację na rynku europejskim  na podstawie danych RASFF, można stwierdzić, że Czesi w ciągu niecałych 2 miesięcy od 03.10 2014r do 10.12.2914 zgłosili w tym systemie ogółem 20 przesyłek niezgodnych z unijnymi standardami.Ogółem RASFF odnotował 20 zgłoszeń Republiki Czeskiej z tych 20 prawie połowa –  9 dotyczyło Polski  z tego 4 to produkty polskie potencjalnie niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla konsumentów.Szczegóły przedstawia tabela.
Z przedstawionych informacji można wyciągnąć wniosek, że sytuacja nie jest tak jednoznacznie dobra jak to przedstawiają media i politycy.

1 Data notyfikacji Rodzaj produktu Wynik badania Dystrybucja Pochodzenie Uwagi
2 03.10.2014 Soki dla dzieci zanieczyszczenia fizyczne CZ H informacja
3 16.10.2014. Materiały – kontakt z żywnością zanieczyszczenie fizyczne – resztki metalu CZ Chiny info
4 24.10.2014 Schłodzone mięso mielone z indyka Salmonella Saint Pauli CZ PL info
5 24.10.2014 Pasztet z bażanta i mięso z dziczyzny ołów (0,18 mg/kg ppm) CZ DE alert
6 30.10.2014 Dietetyczny dodatek do żywności Sidenafil 121mg/item CZ, SK Kanada via RO via SK alert
7 30.10 Mrożone nogi kurczaków Salmonelle enteritidis CZ, SK PL alert
8 07.11.2014 Kapusta chińska Chlorpyrifos (1,1mg/kg-ppm) CZ PL info
9 03.11.2014 Wędzone plastry tuńczyka Rtęć 2,4(mg/kg ppm) A, Cz, DE, SK, SL IT via SK alert
10 03.11.2014 Wędzone plastry chłodzone marlina Kadm 0,071 mg/kg ppm,Rtęć 5,4 mg/kg ppm A, CZ, SK IT via SK info
11 03.11.2014 Parówki z cielęciną Niedeklarowana gorczyca( mustard) 70,8 mg/kg ppm CZ PL info
12 21.11.2014 Zielona herbata Procymidone (0,15 mg/kg ppm)Profenos 0,31 mg/kg ppm)Carbendazim 0,31 mg/kg ppm)    Chiny kontrola graniczna
13 19.11.2014 Marchew Kadm 0,95 mg/kg ppm)Rtęć 0,7 mg/kg ppm)  CZ PL alert
14 17.11.2014 Produkty ciastkarskie(kukurydza) Mykotoksyny fumonisins4395 µg/kg ppb Cz, H, PL, SK H alert
15 25.11.2014 Ręczny młynek do kawy Resztki metalu CZ, SK Chiny via PL info
16 25.11.2014 Młynek do orzechów Cząstki plastyku A,CZ,SK Chiny info
17 25.11.2014 Orzechy laskowe AflatoksynaB1 10,49 µg/kg ppb CZ, SK Gruzja  
18 05.12.2014 Suplement diety Tetrahydrocanabinol4,97 mg/kg ppm Cz, SK PL alert
19 05.11.204 Suplement diety Tetrahydrocanabinol(0,101 mg/kg ppm) CZ PL alert
20 04.12.2014 Pomidory Flonicamid (0,73 mg/kg ppm) CZ PL info