BSE jest chorobą, której apogeum już dawno minęło, jednak klasyfikacja krajów w tym aspekcie determinuje m.in. wymianę towarową oraz klasyfikację produktów pochodzenia zwierzęcego w tym materiał szczególnego ryzyka ( SRM), obrót jelitami itp.

Ostatnio ukazała się DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI  z dnia 9 sierpnia 2013 r.zmieniająca decyzję 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Kostaryki, Izraela, Włoch, Japonii, Niderlandów, Słowenii i Stanów Zjednoczonych ( Dz. Urz. L 217, str 37). Decyzja ustala status krajów o nieznacznym ryzyku, kontrolowanym ryzyku oraz nieokreślonym ryzyku występowania BSE. 

Polska jest zakwalifikowana do grupy krajów o kontrolowanym ryzyku BSE.Natomiast do krajów o nieznacznym ryzyku są zaliczone : Belgia, Dania, Włochy, Holandia, Austria, Słowenia, Finlandia, Szwecja,  Islandia, Norwegia, Argentyna, Australia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Indie, Izrael, Japonia, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Peru, Singapur, Stany Zjednoczone, Urugwaj.

Na wschodzie Europy są kraje, w których BSE nie jest notowane. Pytanie jest jednak otwarte, nie występuje rzeczywiście, czy bada się zbyt małą liczbę zwierząt. Jak będą badane wszystkie sztuki poddawane ubojowi to może się okazać, że BSE występuje.W Polsce BSE odnotowano w 2002r kiedy zbadano prawie 300 tys. zwierząt.