W dniu 2.08. 2013 opublikowano w Dzienniku Urzędowym nowy akt prawny regulujący wzór świadectwa wwozu koni po ich pobycie czasowym poza granicami UE, nie przekraczającym 30 dni.Decyzja wprowadza zmiany do świadectwa określonego w Decyzji 93/195uwzględnia również Decyzję 2007/240 oraz inne zmiany związane m.in. z nazewnictwem państw.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI  2003/416 z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia przy powrotnym wwozie do Unii Europejskiej zarejestrowanych koni przeznaczonych do udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym na okres krótszy niż 30 dni. (Dz.Urz.UE, L 206, str,9) dotyczy koni rejestrowanych wyjeżdżających na zawody sportowe, wyścigi oraz inne imprezy.Przewiduje okres przejściowy do dnia 1 października 2013 r.  w którym  państwa członkowskie zezwalają nadal na powrotny wwóz koni, którym towarzyszy świadectwo weterynaryjne wydane nie później niż do dnia 21 września 2013 r. w wersji określonej w załączniku II Decyzji 93/195/EWG.