imageProponowany zakres działalności:

  • doradztwo,
  • konsultacje,
  • opinie,
  • ekspertyzy,
  • szkolenia, 

 W tym również:

  • analiza prawa weterynaryjnego, opiniowanie projektów w tym zakresie,

  • analiza wydanych decyzji administracyjnych,
  • komentarz do aktualnych wydarzeń związanych z bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia, chorobami zakaźnymi zwierząt w tym zoonozami i czynnikami zoonotycznymi, dobrostanem zwierząt i ich żywieniem, postępowaniem z niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego.