UE wykonuje ewolucyjne powolne ruchy by wyjść z twarzą z podjętych decyzji dotyczących BSE, których konsekwencje finansowe są olbrzymie. Najpierw dopuszczono mączki rybne do żywienia cieląt ssących, następnie przetworzone białko nie zawierające przeżuwaczy do żywienia zwierząt akwakultury.


Teraz wydano nowy akt prawny: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/728 z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające definicję materiału szczególnego ryzyka podaną w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii. ( Dz. Urz. L 116 str.1), który na podstawie opinii EFSA i zaleceń Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych OIE zmienia wykaz materiału szczególnego ryzyka w zakresie jelit bydła.
Do wejścia w życie rozporządzenia 2015/728 czyli praktycznie do końca maja 2015r jelita bydła w każdym wieku stanowiły materiał szczególnego ryzyka. Obecnie są to: ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego, jelito ślepe i krezka bydła w każdym wieku.