DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI  2014/11 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca załącznik II do decyzji wykonawczej 2012/707/UE określającej wspólny format dokumentów służących przekazywaniu informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz. Urz. L 10, str. 18), potwierdza omylność UE, ale równocześnie świadczy o czujności czego następstwem jest korekta .

Legislatorzy UE (analizując przygotowane przez nich akty prawne) są bardzo często omylni, ale swoje pomyłki korygują niezbyt szybko i często.Jedną z takich pomyłek, do czego się przyznają są wykryte błędy w załączniku II do decyzji wykonawczej 2012/707/UE ( Dz. Urz. L 320, str 33)  dotyczącej  niezbędnych informacji   w zakresie prowadzenia doświadczeń na zwierzętach.W schemacie załącznika mylnie wskazano, kategorie danych.W związku z tym nowym aktem wprowadza się zmiany w schemacie w celu nadania mu przejrzystości.Można sobie życzyć, żeby również inne  ,, kulawe” akty, unijne i  polskie były korygowane, szczególnie te które niosą za sobą zbędne obciążenia producentów co przekłada się za pośrednictwem cen towarów na konsumentów.